Tjejjouren Väst logga
 

Annat stöd

På knapparna till höger hittar du information om vilket stöd som finns i våra samverkanskommuner.

 

Essunga Kommun

Knuten - Öppen verksamhet

Tisdagar och torsdagar mellan klockan 9.00 och 12.00 erbjuds öppen verksamhet på Knuten för ungdomar och vuxna med beroendeproblematik. Till den öppna verksamheten kan du komma utan att vara registrerad inom socialtjänsten.

Adress: Järnvägsgatan 9 i Nossebro.

Hemsida & E-mail:

RING:

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren

Hemsida & E-mail:

RING:

Telefon 0510-235 88

Tjejjouren Linnéan

Chattjour söndagar:
18.00 - 20.00

Hemsida & E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemsida

RING:

Utväg Skaraborg Barn

Utväg Skaraborg är en verksamhet som erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet till personer utsatta för våld, barn som bevittnat våld och våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

Hemsida & E-mail:

RING:

Samordnare Telefon: 0704-48 72 05

Socialtjänsten

Samordnare för Socialtjänsten

Hemsida & E-mail:

RING:

0512-571 39

Hela Sverige

Här har vi samlat länkar till andra stöd och informationssidor som riktar sig till unga.

Bris - Barnens rätt i samhället

Stöd via telefon, mejl eller chatt.

https://www.bris.se

Bup.se

Barn- och ungdomspsykiatrin.

www.bup.se

Fakta om brott för ungdomar

Från Brottsförebyggande rådet.

http://www.brottsrummet.se

Hat på nätet

En juridisk guide skriven för högstadiet och gymnasiet.

www.mucf.se/hat-pa-natet

Inte till salu

Information om och för unga som tar emot ersättning för sex eller som gör sig själva illa med sex.

http://www.intetillsalu.se/

Jagvillveta

Allt om dina rättigheter vi brott.

https://www.jagvillveta.se/

Killfrågor

Chatta om vad du vill. Du behöver inte säga vem du är.

www.killfragor.se

Kränkt.se

En hemsida om att bli oschysst behandlad på nätet.

http://krankt.se/

Koll på soc

Information om socialtjänsten för barn och unga från Barnombudsmannen.

https://kollpasoc.se/

Kvinnofridslinjen

Stöd för dig som utsatts eller känner någon som utsatts för våld eller hot.

Öppet dygnet runt. 020-505050

www.kvinnofridslinjen.se

MIND - självmordslinjen

Om du eller någon du känner har tankar om att inte orka leva eller tänker på att ta sitt liv. Öppet dygnet runt. 90101

www.mind.se

Någor har hänt - En sida om sexuellt våld

http://www.nagotharhant.se/

RFSL Ungdom

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

http://www.rfslungdom.se/

Terrafem

Nätverk för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld. Stöd finns på flera språk.

www.terrafem.se

Tjejjouren.se

På tjejjouren.se finns alla tjejjourer, transjourer och ungdomsjourer samlade på ett och samma ställe.

www.tjejjouren.se

UMO

Ungdomsmottagningen på nätet.

www.umo.se

Unga BOJ

För dig som har blivit utsatt för ett brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott.

http://www.ungaboj.se/

Youmo

Ungdomsmottagningen på nätet på flera språk.

http://www.youmo.se/

 

Herrljunga Kommun

Barnfridsgruppen

I Herrljunga kommun finns en Barnfridsgrupp som arbetar med att synliggöra och hjälpa barnen. Gruppen består av personer som har lång yrkeserfarenhet av att möta barn. Alla i Barnfridsgruppen är utbildade för att ha krisbearbetande samtal med barn som upplevt våld i familjen. Barn, föräldrar och anhöriga får gärna kontakta oss för rådgivning. Du kan vara anonym. Vi har sekretess.

Hemsida & E-mail:

RING:

Utväg Södra Älvsborg

Utväg är en verksamhet som erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet till personer utsatta för våld, barn som bevittnat våld och våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

Hemsida & E-mail:

RING:

Samordnare för barn och ungdomar
033-10 35 94

Ungdomsmottagningen Herrljunga

Ungdomsmottagningen Herrljunga

Hemsida & E-mail:

RING:

Telefon tidbokning:
010-435 85 50

Socialtjänsten

Dagtid kan du ringa till Herrljunga socialtjänst via växeln på telefon 0513-170 00 för råd och stöd.

Mottagningstelefon för ansökningar och anmälningar avseende barn och unga (0-18 år)
0513-171 88

Hemsida & E-mail:

RING:

Växel: 0513-170 00

Barn & Unga: 0513-171 88

Kungälvs Kommun

Kommunens telefon för frågor om unga och droger

Om du tror att en ung person i din närhet riskerar att testa droger kan du ringa och få råd om vad du kan göra.

Hemsida & E-mail:

RING:

072-219 50 82

Fältassistenterna i Kungälv

Hör gärna av dig om du vill ställa frågor, få stöd eller tips. Eller om du har information som du tycker det är bra att vi får veta.

Hemsida & E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RING:

Kvällar och helger: 0702 - 319 845
Övrig tid: 0736 - 771 400

Ungdomsmottagningen Kungälv

Hemsida & E-mail:

RING:

Växel: 010-473 38 20 Tidbokning: 010-473 38 20

Brottsofferjouren i Kungälv

Adress: Rådmansgatan 30 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hemsida & E-mail:

RING:

0303-177 09

Trappan

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld. Barn och unga mellan 4 och 18 år, som på olika sätt upplevt våld, hot och bråk i familjen, kan få stöd genom Trappansamtal.

Hemsida & E-mail:

RING:

0303 - 239377

Lysekils Kommun

Ungdomsmottagningen Lysekil

Ungdomsmottagningen i Lysekil. Se nedan för telefonnummer för tidsbokning.

Hemsida & E-mail:

RING:

Kurator: 010-441 68 45
Barnmorska/sjuksköterska: 010-4416 350

Orust Kommun

Socialtjänst

Socialtjänsten på Orust

Hemsida & E-mail:

RING:

0304-33 41 32

Bryggan

Erbjuder råd, stöd och behandling för barn, unga och deras familjer. Bryggan har ett flexibelt arbetslag som hanterar ditt behov av stöd. Stödet kan vara kontaktmannaskap, tillsyn, urinprov, medling ungdomstjänst, ungdomsvårdskontrakt, samtal med mera. Bryggan samarbetar ofta med familjebehandlarna så att både du som ungdom och som föräldrar deltar i ett förändringsarbete.

Hemsida & E-mail:

RING:

Kommunens växel:
0304-33 40 00

Ungdomsmottagningen Orust

Ungdomsmottagningen Orust.

Hemsida & E-mail:

RING:

Telefon tidbokning:
010-4416350

Barnmorska:
010-4416350

Kurator:
0732323639

Sotenäs Kommun

Socialtjänst, Barn & Ungdom

Hemsida & E-mail:

RING:

0526-190 00

Ungdomsmottagningen Sotenäs

Ungdomsmottagningen Sotenäs. För telefonnummer för tidsbokning, se nedan.

Hemsida & E-mail:

RING:

Barnmorska/sjuksköterska:
010-441 6350,
Kurator: 010-441 66 71

Linus och Lina -stödgrupp

Hemsida & E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RING:

070-309 17 27

Strömstad Kommun

Socialtjänst Barn och Ungdom

Socialtjänsten, Barn och Ungdom Telefonnumret är till växeln.

Hemsida & E-mail:

RING:

0526-190 00

Ungdomsmottagningen Strömstad

Ungdomsmottagningen Strömstad

Hemsida & E-mail:

RING:

Barnmorska/sjuksköterska: 010-4416350.

Kurator: 0526-19384

Barn- och ungdomsteamet i Strömstad

Barn- och ungdomsteamet vänder sig till barn upp till 19 år och deras familjer. Barn- och ungdomsteamets personal har en stor kontaktyta och arbetar tillsammans med t ex förskola, förskoleteamet, elevhälsa, familjecentral, BVC, BMM, socialtjänst och BUP i frågor som rör barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa och utveckling.

Hemsida & E-mail:

RING:

0526-190 00

Tanums Kommun

Socialtjänsten

Mottagnings- och utredningsavdelningen,

Hemsida & E-mail:

RING:

0525-181 52

Ungdomsteamet i Tanum

Ungdomsteamet jobbar för att ungdomar i Tanums kommun ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. I teamets uppdrag ingår att sprida information och knyta samman aktörer som träffar ungdomar i Tanums kommun.

Hemsida & E-mail:

RING:

Spira - stödgrupp för barn och unga

Spira är en stödgruppsverksamhet för barn och unga som har erfarenhet av att någon i familjen eller i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt. Att delta i någon av våra grupper är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt. För mer information kontakta Ann-Charlott Wester 0525-185 38 eller Susanne Sterba 0525-182 03.

Hemsida & E-mail:

RING:

Ann-Charlott Wester 0525-185 38

Susanne Sterba:
0525-182 03.

Tjörns Kommun

Socialtjänst:

Mottagningsenheten för socialtjänsten på Tjörn

Hemsida & E-mail:

RING:

0304-60 19 99

Familjeteamet

Familjeteamet i Myggenäs drivs av individ- och familjeomsorgen. Det består av flera delar: rådgivning, stöd och hjälp, familjebehandling och akut boende.

Hemsida & E-mail:

RING:

Livbojen

Livbojen har gruppverksamheten Skilda världar för barn 7–12 år som har separerade föräldrar.
Lever du i en miljö där någon har missbruksproblem? Någon som använder våld eller är psykiskt sjuk? Du kan komma till Livbojen om du behöver prata om det som händer hemma hos dig och få råd och stöd.
Livbojen erbjuder gruppverksamhet till barn 7-12 år och ungdomar 13-20 år.

Hemsida & E-mail:

RING:

MiniMia

Öppenvårdsmottagningen MiniMia är för ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer.

Hemsida & E-mail:

RING:

Kurator: 0304-60 13 56

Sjuksköterska: 010-47 34 666

Ungdomssamordnare

Ungdomssamordnarna arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom för att i tidigt skede kunna bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. De arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn.

Hemsida & E-mail:

RING:

0304-601097
0304-601098

Ungdomsmottagningen Tjörn

Ungdomsmottagningen Tjörn

Hemsida & E-mail:

RING:

0304-601660

Vara Kommun

Socialtjänst

Hemsida & E-mail:

RING:

0512-31237

Vara Familjeteam

Familjebehandling är en möjlighet för familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.

Hemsida & E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RING:

0512-311 96
0512-313 97
0512-313 98

Vara Beroendeteam

Om du eller någon närstående behöver råd, stöd och/eller behandling kan du vända dig till Vara Beroendeteam på vuxensektionen vid Individ- och familjeomsorgen via expeditionen

Hemsida & E-mail:

RING:

0512-312 37

Ungdomsmottagningen Vara

Ungdomsmottagningen Vara

Hemsida & E-mail:

RING:

Tidsbokning: 010-4739315

Vänersborg Kommun

Kaktusen

Kaktusen är för barn och ungdomar från 7 år och uppåt, som har eller har haft föräldrar med alkohol- eller drogproblem eller psykisk sjukdom.
I Kaktusen träffas man i grupp om ca 5 ungdomar och 2 gruppledare.

Varje träff är ungefär 2 timmar och vi bjuder på fika varje gång. Vi som jobbar med Kaktusen har tystnadsplikt. Vi har även en regel för deltagarna i gruppen, att det som sägs i gruppen stannar där.

Hemsida & E-mail:

RING:

0521-72 21 66

Trappan

Trappan är krissamtal för barn och ungdomar 4-18 år som har bevittnat och/eller upplevt våld i nära relationer.

Hemsida & E-mail:

RING:

0521-72 10 19

Fältarna i Vänersborg

Fältarna i Vänersborg arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12 till 20 år. Vi rör oss i miljöer där ungdomar är. Man kan träffa oss på skolor (främst högstadieskolor), fritidsgårdar, mötesplatser och ute på stan. Vi jobbar både dag- och kvällstid.

Kontakta oss Det går alltid bra att komma fram till oss för att säga hej och prata lite men du kan också alltid ringa, sms:a eller skicka ett mail.

Hemsida & E-mail:

RING:

072-14 14 151
072-14 14 177
072-14 14 210
072-14 14 220

Ungdomscoach

Kommunens ungdomscoach är för dig som är ungdom mellan 13-19 år i Vänersborg. Du kan ringa eller maila för att prata om dina funderingar, du har möjlighet att delta i t ex diskussioner, värderingsövningar, gruppstärkande övningar, tjej- eller killgrupp Du kan också prova på avslappning, massage, rollspel och andra övningar

Hemsida & E-mail:

RING:

0521-72 12 00

Psykiatriska ungdomsteamet

Hemsida & E-mail:

RING:

010-435 63 70

Ungdomsmottagningen Vänersborg

Hemsida & E-mail:

RING:

Telefon växel:
010-4416925
Telefon tidbokning:
010-4416925

Ung i Vänersborg

En sida som riktar sig till dig som är ung i Vänersborg

Hemsida & E-mail:

RING:

Öckerö Kommun

Socialkontoret

031-97 62 00

Hemsida & E-mail:

RING:

031-97 62 00

Stödgruppen HUMLAN

HUMLAN är en stödgrupp för barn och ungdomar som har en förälder som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.

För vem?
HUMLAN erbjuder två grupper, en för barn i ålder 7-12 år, och en för tonåringar i ålder 13-18 år.

Hemsida & E-mail:

RING:

0738-01 37 46

Stödgruppen BIET

BIET är en stödgrupp för barn som lever i en familj där det finns någon som har eller har haft psykisk ohälsa/sjukdom. BIET erbjuder stödgruppsverksamhet för barn 6-12 år.

Hemsida & E-mail:

RING:

0738-01 37 46

Skilda världar

Skilda världar är en verksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar. Gruppen träffas två timmar en eftermiddag i veckan vid 10 tillfällen. Du är välkommen att ringa för mer information och anmälan på telefon

Hemsida & E-mail:

RING:

031-97 63 70
031-97 88 06
0738-01 37 46.

Ungdomsmottagningen

Hemsida & E-mail:

RING:

010-473 37 75
(Tis och tors 13-14)

Kategorier

 
 annatstod